• Home
  • Creative Solutions Bulgaria

За компанията

Creative Solutions Bulgaria е 100 % българска компания, чиито екип работи активно повече от 14 години на пазара за недвижимо имущество. През всички тези години екипа натрупа сериозен опит на местно и регионално ниво. Нашите цели се свеждат до задачата да се добави стойност към консултирането при сделки с недвижими имоти, тяхното реновиране и последващо правилно експлоатиране, както от техническа страна, така и от финансова. Това постигаме чрез постоянно присъствие на пазара и индивидуален подход към всеки проект организирано от професионалисти. Стремежът ни е да създадем печеливша среда за нашите клиенти и партньори.

Creative Solutions Bulgaria е регистрирана като Администратор на лични данни с № 426259 на КЗЛД.

През годините работа на българския пазар ние срещнахме много и различни фирми. Тук сме събрали онези, които имаме удовоствието да наричаме наши партньори и приятели: